MENU: Blu Toro Cantina + Grill

 
 

Menu for West Des Moines Restaurant Blu Toro Cantina + Grill:

 
 
Dinner Menu
 
 
 
 
 
BRUNCH MENU for West Des Moines Restaurant Blu Toro Cantina + Grill